PROČ CARE PROGRAM

Staňte se zaměstnavatelem, kterému na lidech záleží.

Ukončení pracovního poměru řídíme jako miniprojekt. Od začátku provází náročnou situací se zaměstnancem kouč. Konzultuje a doporučuje další možnosti rozvoje a vyhledané pracovní příležitosti. Stará se.

Ukážeme vám

Jak takový Care program vypadá

Zaměstnance v nečekané životní situaci stabilizujeme

  • úvodní schůzka s koučem, případně s psychologem
  • následné pravidelné koučovací schůzky
  • celkem se váš zaměstnanec s koučem potká 9x

Na změnu zaměstnání jdeme systematicky

  • nejprve společně provedeme analýzu současného stavu a prostřednictvím pokročilých metod zaměstnanci umožníme navrhnout si cílový stav a cestu k němu
  • prostřednictvím pokročilých metod zaměstnanci umožníme navrhnout si cílový stav a cestu k němu
  • vytvoříme projektový plán, díky kterému nezapomeneme na nejmenší detail cesty vpřed

V rámci výpovědi už nabízíme možnosti nové práce

  • v okamžiku oznámení výpovědi zaměstnanci obdrží nabídky nových pracovních příležitostí
  • prezentaci nalezených pracovních pozic provádíme minimálně 1x týdně
  • v případě, že zaměstnanec neakceptuje ani jednu z nabízených pracovních pozic, nabízíme konzultace a pomoc v rámci procesu evidence na Úřadu práce ČR
PŘÍLEŽITOST ODLIŠIT SE

Nabídněte nový zaměstnanecký benefit

Díky naší práci dáváte najevo, že vám není lhostejný osud . Pomůžeme vám komunikovat váš přístup českému trhu. Rozšíříte tak svou nabídku benefitů pro zaměstnance a zvýšíte atraktivitu inzerovaných pracovních pozic.

People first

Management vysílá signál, že mu záleží na lidech.

Angažovanost

Zaměstnanci jsou méně lhostejní k rozhodnutím managementu, vyšší angažovanost = vyšší efektivita.

Prestiž

Šíří se dobré jméno na trhu práce, což má pozitivní dopad na výsledky náboru.

Máte přehled

1x měsíčně posíláme report liniovému manažerovi a zástupci oddělení lidských zdrojů.

VYZKOUŠEJTE CARE PROGRAM OD JOBFIT

Kolik za to zaplatíte?

Cena 3 měsíčního programu je 15.000 Kč bez DPH.

Objednávka setkání s námi